امنیت شبكه و رمزگذاری و رمزگشایی

مطالب دیگر:
🔗40 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب دوم دبستان🔗20 نمونه سوال تصویری جهت آموزش ساعت دوم دبستان🔗45 نمونه سوال ریاضی فصل اول و دوم ریاضی دوم دبستان🔗دانلود پاورپوینت سیر اندیشه های معماری پست مدرنیسم در معماری🔗دانلود پاورپوینت آشنایی با زاها حدید🔗44 نمونه سوال ریاضی فصل سوم کتاب ریاضی دوم دبستان🔗82 نمونه سوال ریاضی فصل اول کتاب ریاضی سوم دبستان🔗بسته آموزشی آمادگی برای کنکور دکتری نانو🔗دانلود پاورپوینت پیش ساختگی🔗دانلود پاورپوینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت🔗دانلود پاورپوینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان🔗دانلود پاورپوینت معرفی یک بنا از معماری هایتک فرودگاه بین المللی كانسای ژاپن🔗دانلود پاورپوینت تقسیم بندی فضاهای داخلی🔗دانلود پاورپوینت محراب🔗دانلود پاورپوینت خانه رابی فرانک لوید رایت🔗دانلود پاورپوینت برج بیونیک شانگهای چین🔗دانلود پاورپوینت نقش آب بر محیط شهری🔗دانلود پاورپوینت میدان فرهنگ یوسف آباد🔗دانلود پاورپوینت مرمت مسجد فرح آباد ساری🔗دانلود پاورپوینت باغ های ایرانی و کوشک های آن
امنیت شبكه و رمزگذاری و رمزگشایی,مقاله امنیت شبكه و رمزگذاری و رمزگشایی,تحقیق امنیت شبكه و رمزگذاری و رمزگشایی,پژوهش امنیت شبكه و رمزگذاری و رمزگشایی,پروژخ امنیت شبكه و رمزگذاری و رمزگشایی, امنیت شبكه و رمزگذاری و رمزگشایی|42075387|nablink
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان امنیت شبكه و رمزگذاری و رمزگشایی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

,١-1 - معرفی و اصطلاحات

,رمزنگاری علم کدها و رمزهاست . یک هنر قدیمی است و برای قرنها بمنظور محافظت از پیغامهایی که بین فرماندهان، جاسوسان، عشاق و دیگران ردوبدل م یشده، استفاده شده است تا پیغامهای آنها محرمانه بماند.

,هنگامی که با امنیت دیتا سروکار داریم، نیاز به اثبات هویت فرستنده و گیرنده پیغام داریم و در ضمن باید از عدم تغییر محتوای پیغام مطمئن شویم . این سه موضوع یعنی محرمانگی، تصدیق هویت و جامعیت در قلب امنیت ارتباطات دیتای مدرن قرار دارند و م یتوانند از رمزنگاری استفاده کنند.

,اغلب این مساله باید تضمین شود که یک پیغام فقط میتواند توسط کسانی خوانده شود که پیغام برای آنها ارسال شده است و دیگران این اجازه را ندارند . روشی که تامین کننده این مساله باشد "رمزنگاری" نام دارد. رمزنگاری هنر نوشتن بصورت رمز است بطوریکه هیچکس بغیر از دریافت کننده موردنظر نتواند محتوای پیغام را بخواند.

,رمزنگاری مخف ف ها و اصطلاحات مخصوص به خود را دارد . برای درک عمیق تر به مقداری از دانش ریاضیات نیاز است.

,شناخته می شود)، آنرا با استفاده از یک کلید (رشته ای محدود از plaintext برای محافظت از دیتای اصلی ( که بعنوان بیتها) بصورت رمز در م ی آوریم تا کسی که دیتای حاصله را م ی خواند قادر به درک آن نباشد . دیتای رمزشده (که شناخته می شود) بصورت یک سری ب ی معنی از بیتها بدون داشتن رابطه مشخصی با دیتای ciphertext بعنوان اصلی بنظر م ی رسد. برای حصول متن اولیه دریاف ت کننده آنرا رمزگشایی م ی کند. یک شخص ثالت (مثلا یک هکر ) نوشته رمز کشف یابد، دست اصلی دیتای به کلید دانستن بدون اینکه برای تواند )s(cryptanalysi . می کند بخاطرداشتن وجود این شخص ثالث بسیار مهم است.

,رمزنگاری دو جزء اصلی دارد، یک الگوریتم و یک کلید . الگوریتم یک مبدل یا فرمول ریاضی است . تعداد کمی الگوریتمقدرتمند وجود دارد که بیشتر آنها بعنوان استانداردها یا مقالات ریاضی منتشر شد ه اند.

,ABSTRACT:

,One account of the users ' need to a network with a view to exchanging the information electronically, numerous softwares including the OUTLOOK Software have been launched in the market. This type of communication presents the advantage of minimizing the user's traffic within the framework of a site or even the different floors of a building.

,To achieve this objective, the parameters like speed, security and reliability are of capital importance. By speed, it is understood the minimization of the volume of information exchanged within the computerized networks.The importance of the reliability resides in the fact that it ensures the communication of the messages to the destination with the least possible error.

,Within the section of safety which is the main topic of this project, we will get to know with the different encoding methods and algorithms so as to prevent the access of the hackers.